• norskt bokmål
  • svenska
  • engelska

Spetskompetens inom hållbara resor

Vad vi kan göra för er

Urbanet levererar analyser, kunskap och lösningar inom transportområdet, med tyngdpunkt på kollektivtrafik och stadstrafik. Vi inkluderar åtgärder inom strategiska områden som fysisk planering, framkomlighet, bebyggelse etc. i analyserna. Vår ambition är att arbeta med ett brett spektrum av såväl kvantitativa som kvalitativa åtgärder, vi inkluderar transportmodeller, resvaneundersökningar m.m. i analyserna.