• norskt bokmål
  • svenska
  • engelska

Aktuellt

Tilbaka
Nytt webinar om effektene av koronapandemien

Nytt webinar om effektene av koronapandemien

Torsdag 18.mai kl. 10 arrangerer vi webinar for våre svenske samarbeidspartnere. Vi presenterer resultater en dybdeanalyse av koronapandemiens effekter på kollektivtransporten.

Resultatene antyder at trafikantene vil reise mindre kollektivt fremover, blant annet på grunn av økt bruk av hjemmekontor og økt frykt for smitte. Årsakene til reduksjonen i reiser er viktig for å peke ut løsninger for kollektivselskapene som opplever svikt i inntektsgrunnlaget. På webinaret peker vi på løsninger som fleksible billettslag, prisdifferenseiring, effektivisering av linjenett og mer.

Prosjektet gjennomføres I samarbeid med kollektivselskapene Kolumbus, Skyss, AKT og Brakar. Vi har gjennomført en spørreundersøkelse i fire byområder for å avdekke endring i befolkningens reisevaner, deres forhold til trengsel og mulighet til å anvende hjemmekontor. I tillegg analyserer vi konkurranseflater og etterspørselseffekter basert på modellkjøringer.

Her kan du melde deg på for å få lenke til: https://response.questback.com/asplanviakas/d7bypgndzf