• norskt bokmål
  • svenska
  • engelska

Aktuellt

Tilbaka
Tromsø lanserer nytt billettslag

Tromsø lanserer nytt billettslag

Fra og med 1. februar innføres en prøveordning med tidsdifferensierte priser i Tromsø. I første omgang er det enkeltbilletten som får redusert pris utenfor rushtrafikken.

Urbanet Analyse har på oppdrag fra Troms og Finnmark fylkeskommune vurdert effekten av ulike takstreduksjoner. Vi anbefalte tidsdifferensierte takster og et nytt billettslag som passer for de som reiser av og til.

Tidsdifferensierte takster bidrar til å redusere trengsel i rushtiden, noe som er spesielt viktig under koronapandemien. Pandemien har i stor grad endret reisevaner, og tidligere undersøkelser viser at flere kommer til å reise mindre etter pandemien enn de gjorde tidligere, blant annet pga. økt bruk av hjemmekontor. Dette øker behovet for et billettslag for de som reiser for lite til å ville kjøpe månedskort, men ofte nok til at enkeltbilletten blir for dyr.

Vi følger spent med på effektene av prøveordningen i Tromsø.

Her kan du lese oppslag hos Dagbladet: https://dinside.dagbladet.no/r...


Ae rapport