• norskt bokmål
  • svenska
  • engelska

Aktuellt

Tilbaka
Tiltak for å redusere biltrafikken i Buskerudbyen

Tiltak for å redusere biltrafikken i Buskerudbyen

På oppdrag fra Brakar har Urbanet Analyse analysert hvordan ulike tiltak bidrar til å redusere personbiltrafikken i Buskerudbyen og dermed bidrar til å nå nullvekstmålet i biltrafikken.

Av tiltakene som er analysert viser rapporten at restriktive biltiltak som parkringstiltak og stor forbedring av fremkommeligheten for kollektivtrafikken både vil redusere flest bilreiser og i størst grad bidra til å oppnå nullvekstmålet.

Utredningen viser samtidig at tiltakene som er utredet ikke er nok til å nå nullvekstmålet, og at det er behov for kraftige tiltak for å redusere bilreiser i Buskerudbyen.

Foto: Brakar


Ae rapport