• norskt bokmål
  • svenska
  • engelska

Aktuellt

Tilbaka
Diskuterer kollektivtransport i storstadsregioner

Diskuterer kollektivtransport i storstadsregioner

9.-10. april deltar Urbanet Analyse på seminaret "The governance of metropolitan transport systems" i Lund. Det er K2 som arrangerer seminaret for spesielt inviterte forskere og praktikere innen kollektivtransport. 

K2 er Sveriges nasjonale sentrum for forskning og utvikling innen kollektivtransport. Urbanet Analyse har mottatt forskningsmidler fra K2 blant annet til prosjektene "Reisetidskvoter og generaliserte reisekostnader" og "Design av insentivkontrakter". 

Konferensen er ett samarbeid mellom  K2 ogVolvos forsknings- og utviklingsstiftelse, VREF. Målet er å diskutere muligheter og begrensninger i studier om styring og politikk for transport i storstadsregioner. 

Les mer om arrangementet her: http://www.k2centrum.se/kalender