• norskt bokmål
  • svenska
  • engelska

Aktuellt

Tilbaka
Evaluerer kollektivfelt på Kvaløyvegen

Evaluerer kollektivfelt på Kvaløyvegen

På oppdrag fra Statens Vegvesen Region Nord skal Urbanet Analyse evaluere kollektivfeltet som ble etablert på Kvaløyvegen ved Postterminalen i Tromsø. 

Formålet med evalueringen er å undersøke de trafikale effekter av tiltaket med hovedfokus på fremkommelighet for bussen.

Foto: Google maps


Ae rapport