• norskt bokmål
  • svenska
  • engelska

Aktuellt

Tilbaka
Finner markedspotensial for elektrisk byferge i Haugesund

Finner markedspotensial for elektrisk byferge i Haugesund

Urbanet Analyse har på oppdrag fra NCE Marine CleanTech utredet markedsgrunnlaget for en elektrisk byferge i Haugesund og beregnet forventet effekt på klimagassutslipp. 

Analysene viser at det er potensiale for elektrisk byferge i Haugesund, men at det krever høy frekvens og at ringrutene kjører i begge retninger. 

Det er en utfordring at en høy andel av de potensielle trafikantene i dag reiser med buss. Det betyr at byfergen vil konkurrere mot annen kollektivtransport på enkelte strekninger. Det er viktig å avveie transportmidlenes rolle i forhold til hverandre slik at ikke de ulike tilbudene innen kollektivtrafikken utkonkurrerer hverandre.

En forenklet rutestruktur forventes å redusere klimagassutslippene fra biltrafikken med om lag 3,07 tonn Co2-ekvivalenter per døgn gitt at rundt 2 070 reiser overføres fra bil til elferge. 


Ae rapport