• norskt bokmål
  • svenska
  • engelska

Aktuellt

Tilbaka
Full debatt om bompenger

Full debatt om bompenger

22.mai arrangerte Urbanet Analyse frokostseminaret "Hvor urettferdig er bompenger?". Fordelingsvirkninger av bompenger er et tema som engasjerer, og frokostseminaret var fulltegnet. 

Ingunn Ellis presenterte resultater fra studier av fordelingsvirkninger av bompenger i Oslo og andre byområder. Resultatene viser at middelaldrende menn betaler mest bompenger.

Videre presenterte Kristine Wika Haraldsen fordelingsvirkninger av å finansiere vegutbygging over skatteseddelen slik flere politikere nylig har tatt til ordet for. Hovedresultatene er også fremstilt i Dagens Næringsliv og Nettavisen. 

Bård Norheim presenterte en analyse av politikernes preferanser for ulike tiltak og finansieringsmetoder. Dette er det av det større forskningsprosjektet MISSUM. Prosjektet går ut på å studere insentiver for å stimulere byområder til å benytte effektive virkemidler for å nå politiske mål som klima- og nullvekstmålene.

Følg lenken under for å se presentasjonene fra dagens frokostseminar. 


Ae rapport