• norskt bokmål
  • svenska
  • engelska

Aktuellt

Tilbaka
Handlingsplan for bedre luftkvalitet i Fredrikstad og Sarpsborg

Handlingsplan for bedre luftkvalitet i Fredrikstad og Sarpsborg

Urbanet Analyse har, i samarbeid med NILU, revidert tiltaksutredning for lokal luftkvalitet for Fredrikstad og Sarpsborg kommune.  

Tiltaksutredningen med handlingsplan som tilfredsstiller kravene gitt i forurensningsforskriften. Bakgrunnen for prosjektet er Miljødirektoratets vedtak datert 18.11.2016 med krav om revisjon av tiltaksutredning for lokal luftkvalitet. 

Tiltaksutredningen er behandlet i Sarpsborg kommune hvor bystyret gikk inn for å videreføre de tiltakene som allerede er vedtatt eller satt i gang for å bedre luftkvaliteten. Les mer om behandlingen her.


Ae rapport