• norskt bokmål
  • svenska
  • engelska

Aktuellt

Tilbaka
Holder foredrag om bærekraftig bytransport

Holder foredrag om bærekraftig bytransport

Urbanet Analyse holder foredrag og forelesninger hvor vi presenterer resultater fra nye studier og utredninger. Ta kontakt dersom din bedrift eller organisasjon vil lære mer om et spesielt prosjekt eller generelt om bærekraftig bytransport.

I desember holder Ingunn Ellis foredrag om miljøvennlig transportutvikling i mellomstore byområder og om drift og vedlikeholds betydning for gående. 

- Tirsdag 4. desember: Om virkemiddelbruk for miljøvennlig transportutvikling i mellomstore byområder, på fagdag for Plan Akershus, Statens vegvesen Region øst, basert på rapporten om "Dagens reisevaner og potensialet for en miljøvennlig transportutvikling i mellomstore byområder". 

- Tirsdag 11. desember: Om drift og vedlikeholds betydning for gående, på arbeidsseminar i TØIs Forum for byutvikling og bytransport, basert på rapporten "Drift og vedlikeholds betydning for gående og syklende. En kunnskapsoppsummering". 


Ae rapport