• norskt bokmål
  • svenska
  • engelska

Aktuellt

Tilbaka
Hvordan redusere kollektivtransportens inntektsbortfall?

Hvordan redusere kollektivtransportens inntektsbortfall?

Mer fleksible billettprodukter kan være en viktig løsning for kollektivselskapene i etterkant av koronapandemien.

Vi arbeider med en dybdeanalyse av koronapandemiens effekter på kollektivtransporten i samarbeid med kollektivselskapene Kolumbus, Skyss, AKT og Brakar. Resultatene antyder at trafikantene vil reise mindre kollektivt fremover, blant annet på grunn av økt bruk av hjemmekontor og økt frykt for smitte.

Færre reiser kan redusere offentlige kostnader ved kollektivtilbudet samtidig som det er bra for miljøet at flere sykler og går. Samtidig betyr en nedgang i kollektivreiser et inntektsbortfall for kollektivselskapene.

Årsakene til reduksjonen i reiser er viktig for å peke ut løsninger for kollektivselskapene som opplever svikt i inntektsgrunnlaget. På webinarene om koronapandemiens effekter pekte vi på løsninger som fleksible billettslag, prisdifferenseiring, effektivisering av linjenett og mer.

Et tiltak som foreslås er et kundekort som sikrer at trafikanten kun betaler for de reisene som gjennomføres, og ikke for en hel måned eller annen periode. Med økt bruk av hjemmekontor blir det flere trafikanter som ikke reiser hver dag, og som derfor ikke vil trenge et helt månedskort. Mer fleksible billettslag kan også bidra til å trekke nye grupper til kollektivtransport.

Presentasjonen er publisert og du finner de ved å trykke på knappen under. Presentasjonen av resultater fra spørreundersøkelsen er ikke publisert fordi prosjektet er under arbeid.

Foto: Felix media


Ae rapport