• norskt bokmål
  • svenska
  • engelska

Aktuellt

Tilbaka
Hvordan sammenlikne reisetid på buss og bil?

Hvordan sammenlikne reisetid på buss og bil?

I Sverige benyttes reisetidskvoter for å vurdere effekten av kollektivtransporttiltak. Hvordan endres effekten om vi inkluderer flere elementer ved reisen? 

I et nytt FoU-prosjekt skal vi studere to metoder for å sammenlikne reiser med ulike transportmidler; reisetidskvoter og generaliserte reisekostnader. 

Reisetidskvoter er en metode for å sammenlikne reisetid med ulike transportmidler. Generaliserte reisekostnader (GK) er en metode for å måle samlet belastning ved en reise, og benyttes for å sammenlikne hele reiser med ulike transportmidler. Målet med prosjektet er å sammenlikne de to metodene for å kunne si noe om hvordan beregnet effekt av ulike tiltak avhenger av metodevalg. 

Prosjektet gjennomføres i samarbeid med Lunds universitet med støtte fra K2. Resultatene vil presenteres gjennom beregninger på utvalgte case. 


Ae rapport