• norskt bokmål
  • svenska
  • engelska

Aktuellt

Tilbaka
Hvordan utføres reiser til skoler og barnehager?

Hvordan utføres reiser til skoler og barnehager?

Asplan Viak og Urbanet Analyse har på oppdrag fra Statens vegvesen Vegdirektoratet analysert reiser til sosial infrastruktur som barnehager, skoler og fritidsanlegg i de største byområdene. 

Hensikten med oppdraget er å få kunnskap om reiser som gjennomføres til sosial infrastruktur. Analysen baserer seg på data fra den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2013/2014 og på en spørreundersøkelse om kommunal praksis ved lokalisering av barnehager og tildeling av barnehageplass.

Analysen viser at transportmiddelbruk på reiser til sosial infrastruktur gjenspeiler den generelle transportmiddelfordelingen i et byområde; bilen er det mest brukte transportmiddelet og de som bor sentralt går oftere til sosial infrastruktur enn de som bor mindre sentralt. 

Kommunene har et fokus på å minske transportbehov når nye barnehager etableres. Dersom man på denne måten klarer å redusere reiseavstanden mellom hjem og sosial infrastruktur, vil dette være med på å påvirke valg av transportmiddel.


Ae rapport