• norskt bokmål
  • svenska
  • engelska

Aktuellt

Tilbaka
Kartlegging av sykkeldelingsordninger

Kartlegging av sykkeldelingsordninger

På oppdrag fra Kolumbus har Urbanet Analyse kartlagt ulike sykkeldelingsordninger, basert på offentlig tilgjengelig informasjon. 

Sykkeldelingsordninger har økt voldsomt i utbredelse de siste årene, og antall delesykler som er offentlig tilgjengelig har mer enn tredoblet seg fra 2013 til 2016. Formålet med prosjektet var å forsøke å identifisere viktige elementer som bidrar til at noen ordninger er mer vellykkede enn andre. 

Analysen viser blant annet at såkalte stasjonsløse systemer har blitt mer og mer populære. Slike systemer er svært fleksibelt og brukervennlig i den forstand at man kommer nærmere målpunktet enn ved en stasjonsbasert løsning. Det er en fare for at syklene  parkeres slik at de blokkerer for andre trafikanter, og en risiko for at syklene konkurrerer med private sykler om parkeringsplass ved attraktive målpunkter, og dermed gjør det mindre attraktivt å benytte egen sykkel.


Ae rapport