• norskt bokmål
  • svenska
  • engelska

Aktuellt

Tilbaka
Konkurranseutsetting for trafikantene

Konkurranseutsetting for trafikantene

La operatørene betale for trafikkavtalene og deretter jobbe for å oppnå bonuser gjennom bedret tilbud og passasjervekst.

Urbanet Analyse har utredet bonus-/malus-systemer for kjøp av persontransport med tog på oppdrag fra Jernbanedirektoratet. Anbefalingen er klar: la operatørene betale for trafikk-avtalene og deretter jobbe for å oppnå bonuser gjennom bedret tilbud og passasjervekst.

Våre analyser for tre banestrekninger viser at en slik insentivmodell kan gi en samfunnsøkonomisk gevinst på 132 millioner kr årlig til et lavere vederlag enn i dag.

Analysene viser blant annet at:

  1. En kombinasjon av et lavt fast vederlag og bonuser knyttet til passasjerkilometer og togsettkilometer er mest effektivt for å øke trafikantnytte og redusere offentlige utgifter
  2. Det bør etableres en reisegaranti knyttet til forsinkelser og innstilte avganger for å sikre en god leveranse og kundehåndtering
  3. Kundetilfredshetsundersøkelser bør fungere som sikkerhetsnett ved at hovedresultatene er offentlige og trussel om terminering av kontrakt dersom nivået er for lavt

Her kan du lese hele rapporten.


Ae rapport