• norskt bokmål
  • svenska
  • engelska

Aktuellt

Tilbaka
Markedspotensiale på Nord-Norgebanen

Markedspotensiale på Nord-Norgebanen

Etter oppdrag fra Samferdselsdepartementet har Jernbanedirektoratet lagt oppdatert kostnadsanslag og samfunnsøkonomisk analyse for jernbane fra Fauske til Tromsø (Nord-Norgebanen) ut på høring. Analysene viser at en fullt utbygd Nord-Norgebane vil koste over 100 milliarder kroner.

Urbanet Analyse og Asplan Viak har utredet markedspotensiale på strekningen. Markedspotensialet for Nord-Norgebanen er vurdert for person- og godstrafikk. Vi finner at NordNorgebanen kan få et marked for godstrafikk på 2,6 millioner tonn i året ved full utbygging.  For persontransport finner vi markedspotensial på om lag 500 000 årlige personreiser ved full utbygging og en trafikantnytte i størrelsesorden 200 millioner per år fra åpningsåret. 

Her kan du lese hele utredningen hos Jernbanedirektoratet.

Her kan du lese NRKs omtale av rapporten. 


Ae rapport