• norskt bokmål
  • svenska
  • engelska

Aktuellt

Tilbaka
Når ikke trafikkmål med planlagte tiltak

Når ikke trafikkmål med planlagte tiltak

En ny utredning for Oslo kommune og Ruter viser effekten av tiltak for å redusere personbiltrafikken i Oslo. I 2020 bidrar planlagte tiltak i Oslo til en reduksjon i bilreiser på 6 prosent sammenlignet med trend. Dette er omtrent en fjerdedel av den reduksjonen som er nødvendig for å nå målet. 

I 2030 bidrar tiltakene med omtrent 30 prosent av målsetningen, og analysen viser at antall bilreiser må reduseres med ytterligere 37 prosent dersom målet skal nås.

Denne utredningen har vurdert hvordan ulike tiltak bidrar til å redusere personbiltrafikken i tråd med de lokale målsetningene. Vi har først og fremst fokusert på tiltak som allerede er vedtatt eller planlagt gjennomført. 

Dersom elbiler betaler bomtakst og parkeringsavgift på samme nivå som fossilbilene øker effekten av tiltakspakken til 40 prosent i 2030. Dette betyr at virkemiddelpakken likevel må være mer enn dobbelt så sterk for å sikre måloppnåelse. Den store avstanden viser at de lokale målene er svært ambisiøse, og at måloppnåelse vil kreve sterke grep.

Rapporten finner du under. 


Ae rapport