• norskt bokmål
  • svenska
  • engelska

Aktuellt

Tilbaka
Reisevaner i Mjøsbyen og Innlandet fylke

Reisevaner i Mjøsbyen og Innlandet fylke

For Innlandet fylkeskommune har vi analysert reisevaner basert på data fra den siste nasjonale reisevaneundersøkelsen.

Resultatene viser blant annet at bilbruken i Innlandet fortsatt er høy, men at reisene er mer miljøvennlig jo mer sentralt man bor. En stor andel av reisene i området er korte, og det er dermed et stort potensial for å få flere til å velge å gå eller sykle i stedet for å kjøre bil.

Oppslag på Mjøsbyens nettsider: Stort potensiale for flere miljøvennlige reiser – Mjøsbyen (mjosbyen.no)


Ae rapport