• norskt bokmål
  • svenska
  • engelska

Aktuellt

Tilbaka
Reisevaner i Oslo og Viken

Reisevaner i Oslo og Viken

For Prosam og Ruter har Urbanet Analyse og Asplan Viak analysert reisevaner til befolkningen i Oslo og Viken, basert på data fra den siste nasjonale reisevaneundersøkelsen. Området er delt inn i ulike soner, og rapporten fokuserer på forskjeller og likheter i reisevaner i ulike deler av området.

  • Ett av de mest sentrale resultatene fra analysen er at det er stor variasjon i Oslo og Viken når det gjelder både reisevaner og tilgang til transportressurser; jo mer sentralt man bor, jo mer miljøvennlig reiser man.
  • Vi har også sett på endring i befolkningens reisevaner, samt hva som er de mest sentrale drivkreftene bak endringene. Det har skjedd en økning i kollektivandel og en reduksjon i bilførerandel, særlig på arbeidsreiser i Oslo. Dette skyldes blant annet at færre har tilgang til gratis p-plass på jobb, og at færre har tilgang til bil.

I tillegg til rapporten er det utarbeidet Excel-vedlegg med tabellgrunnlaget som ligger til grunn for analysene, samt en GIS-basert kart-applikasjon: https://asplanviak.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=990ad096936146218d77e67fdb10d521

Alt ligger fritt tilgjengelig på nettsiden til Prosam: https://www.prosam.org/index.php?page=report&nr=242

Foto: Hanne Jonassen


Ae rapport