• norskt bokmål
  • svenska
  • engelska

Aktuellt

Tilbaka
Skal utvikle nytt måltallsverktøy

Skal utvikle nytt måltallsverktøy

På oppdrag fra Ruter skal Urbanet Analyse utvikle nytt måltallsverktøy for rapportering av trafikktall, markedsandeler og fremtidige prognoser. 

Ruter har behov for et oppdatert modellverktøy som kan benyttes til å sammenfatte data fra trafikktellinger og reisevaneundersøkelse (MIS). Modellen skal gi robuste og nøkterne resultater og det er viktig at trafikkvekst i de ulike markedsområdene blir konsistente med oppsummeringsbetingelser gitt av blant annet totalt turomfang. Modellen skal være enkel i bruk ved at de nødvendige prosessene er automatisert.

Verktøyet skal brukes i forbindelse med rapportering av trafikktall, markedsandeler og fremtidige prognoser for Ruters markedsområder. Den viktigste datakilden er Ruters kontinuerlige reisevaneundersøkelse MIS, men også andre datakilder inngår. 


Ae rapport