• norskt bokmål
  • svenska
  • engelska

Aktuellt

Tilbaka
Stadig flere velger bort bilen

Stadig flere velger bort bilen

Det viser de foreløpige funnene i Vegdirektoratets nasjonale reisevaneundersøkelse, som legges frem i dag. 

Aftenposten skriver om funnene og fokuserer på den sterke reduksjonen i bilreiser i Oslo. Fra 2014 til 2018 har Oslo sett en 5 prosentpoeng nedgang i reiser med bil. 

Urbanets Ingunn Ellis har studert reisevanene til befolkningen i de største byområdene i Norge, basert på et foreløpig datasett for RVU 2018, og presenterer resultatene i dag. Til Aftenposten uttaler hun: 

– Vi ser at det har skjedd en økning i kollektivbruk og en nedgang i bilbruk. Det er gjennomgående for alle byer og byområder vi hittil har sett på, sier Ingunn Ellis i Urbanet Analyse.

Her kan du lese oppslaget i Aftenposten: https://www.aftenposten.no/norge/i/MRAXgK/Stadig-flere-velger-bort-bilen--Man-foler-seg-som-en-del-av-noe-storre 

Foto: Morten Uglum/Aftenposten


Ae rapport