• norskt bokmål
  • svenska
  • engelska

Aktuellt

Tilbaka
Studerer befolkningens sykkelvaner

Studerer befolkningens sykkelvaner

På oppdrag fra Statens vegvesen Vegdirektoratet skal Urbanet Analyse analysere omfanget av sykling i ulike grupper i befolkningen, basert på data fra den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2018. 

Analysen gjøres på et foreløpig datasett, og inngår dermed som et ledd i kvalitetssikringen av RVU 2018.