• norskt bokmål
  • svenska
  • engelska

Aktuellt

Tilbaka
Studerer insentiver i jernbanekontrakter

Studerer insentiver i jernbanekontrakter

På oppdrag fra Jernbanedirektoratet skal Urbanet Analyse studere potensialet for insentiver i jernbanekontrakter. 

Prosjektet skal gi grunnlag for å utvikle bonus-/malussystemer innenfor de ulike jernbanekontraktene i Norge. Oppdraget gjennomføres i samarbeid med selskapene KCW i Tyskland og inno-V i Nederland.

Prosjektet er todelt:  

  1. Kartlegge internasjonale erfaringer med insentiver i kontrakter
  2. Analysere ulike insentiver tilpasset norske jernbanemarkeder  Ae rapport