• norskt bokmål
  • svenska
  • engelska

Aktuellt

Tilbaka
Tiltak for bedre bussfremkommelighet i Akershus

Tiltak for bedre bussfremkommelighet i Akershus

Økende veitrafikk gjør situasjonen stadig vanskeligere for bussen. Urbanet Analyse analysere bussfremkommelighet i Akershus og komme med tiltak for bedret fremkommelighet. 

På bakgrunn av økende fremkommelighetsutfordringer går oppdraget fra Ruter ut på følgende: 

  1. Utarbeide en verktøykasse med tiltak som kan gi bussen bedre fremkommelighet i bybåndet samt inn til og gjennom de regionale byene i Akershus
  2. Analysere fremkommelighetsproblemer og komme med forslag til tiltak for å gi bedre fremkommelighet for buss i et case-område i Asker: Røykenkorridoren, inn mot Asker sentrum og Slemmestadveien.

Foto: Birgitte Haneide/Ruter


Ae rapport