• norskt bokmål
  • svenska
  • engelska

Aktuellt

Tilbaka
Utvikler brukerveiledning til modell for bærekraftig bytransport

Utvikler brukerveiledning til modell for bærekraftig bytransport

Urbanet Analyse har tidligere vært med på å utvikle en strategisk planleggingsmodell (STRATMOD) for bærekraftig bytransport.

Hensikten med prosjektet var å utvikle et strategisk modellverktøy for å kunne gjennomføre bedre analyser av ulike transportscenarier i byområdene. Prosjektet ble gjennomført i samarbeid med SINTEF, NTNU og VTI i Sverige. 

På oppdrag fra Vegdirektoratet skal Urbanet Analyse nå utarbeide en brukerveiledning til den offentlig tilgjengelige modellen.


Ae rapport