• norskt bokmål
  • svenska
  • engelska

Aktuellt

Tilbaka
Vellykket workshop om bonus/malus-systemer

Vellykket workshop om bonus/malus-systemer

Resultatene fra en internasjonal kartlegging av togkontrakter ble presentert og diskutert hos Jernbanedirektoratet 30.oktober. Workshopen var en del av prosjektet Bonus-/Malus-systemer for kjøp av persontransport med tog som Urbanet Analyse gjennomfører for Jernbaneverket. 

Litteraturgjennomgangen av internasjonale erfaringer er gjennomført av et konsortium av internasjonale eksperter. Torbjörn Eriksson (Urbanet Analyse AB) har kartlagt de svenske kontraktene, Didier van de Velde, Eduart Röntgen and David Eerdmans (inno-V) har kartlagt de britiske og nederlandske kontraktene, mens Marc Gorter (KCW) har kartlagt de tyske kontraktene.

Her kan du lese mer om prosjektet. 


Ae rapport