• norskt bokmål
  • svenska
  • engelska

Aktuellt

Tilbaka
Virkemidler for et fossilfritt sentrum i Oslo

Virkemidler for et fossilfritt sentrum i Oslo

På oppdrag fra Klimaetaten i Oslo kommune har Urbanet Analyse i samarbeid med Asplan Viak utredet mulige nye betalingsløsninger for å bidra til et fossilfritt sentrum. 

Det er tre regulatoriske virkemidler som er vurdert i oppdraget, bompenger, veiprising og lavutslippssone. Disse virkemidlene kan påvirke klimautslippene på ulike måter: gjennom endret bilbruk og endret transportmiddelvalg, og gjennom endret kjøretøypark.

Lavutslippssone det mest treffsikre virkemiddel for å redusere sentrumsreiser. Virkemidlet gir opp mot ca. 5 ganger større reduksjon i sentrumsrettede reiser sammenlignet med veiprising og bompenger. 

I forbindelse med prosjektet har vi blant annet gjennomført en markedsundersøkelse for å belyse hvordan ulike rammebetingelser påvirker sannsynligheten for å kjøpe elbil. Resultatene viser at en miljødifferensiering i bomringen vil påvirke hvor mange som skaffer seg elbil. 

Les mer ved å følge lenken under. 


Ae rapport