• norskt bokmål
  • svenska
  • engelska

Ämnesområden

Vad vi kan göra för er

Urbanet levererar analyser, kunskap och lösningar inom transportområdet, med tyngdpunkt på kollektivtrafik och stadstrafik.

I våra analyser inkluderas åtgärder inom strategiska områden såsom fysisk planering, framkomlighet, bebyggelse etc. samt  ett brett spektrum av såväl kvantitativa som kvalitativa åtgärder. Våra analyser grundas i relevant data och utvecklade transportmodeller.  

Målet är att skapa bra beslutsunderlag för viktiga beslut. Vårt arbete spänner sig från små lokala analyser till stora övergripande strategiska uppdrag.