• norskt bokmål
 • svenska
 • engelska
Ämnesområden Tilbaka

Utmaning

Målet är att fler skall cykla, vilket också är nödvändigt om resor med bil skall minska. Framgångsfaktorn kommer att vara att förstå olika målgruppers behov, allt från barn till äldre och vad som är viktigt för dem.

Lösningar

Bra infrastrukturella lösningar anpassade för cykel som gör det såväl enkelt som trafiksäkert kommer att bidra till att cykelns attraktivitet ökar.

Potentialen finns naturligtvis hos de grupper som idag sällan/ aldrig cyklar. Detta kan bara göras genom att förstå de olika gruppernas behov och att differentiera och rikta åtgärder gentemot olika grupper.

I våra undersökningar har vi sett stora skillnader mellan hur olika grupper prioriterar åtgärder som tidsaspekten, framkomlighet och trafiksäkerhet/ cykelbanor.Trafiksäker cykling är naturligtvis en förutsättning, men det räcker inte alltid för att attrahera nya grupper.

Metod

Resvaneundersökningar ger kunskap om cykelanvändandet i olika geografiska områden. Värdesättningsstudier ger oss en bild av hur olika grupper prioriterar resor och vilka faktorer som är viktiga.

Kombinationen av ovan två metoder ger oss möjligheten att analysera och beräkna efterfrågan av olika åtgärder.

 • Ingunn
  Opheim Ellis
 • Maria
  Amundsen
 • Harald
  Høyem