• norskt bokmål
 • svenska
 • engelska
Ämnesområden Tilbaka

Utmaning

De senaste åren har nettokostnaden för kollektivtrafiken ökat kraftigt d v s produktionskostnaderna ökar mer än intäkterna. Fortsätter gapet mellan kostnader och intäkter att öka kommer det på sikt att bli svårare att genomföra åtgärder som lockar bilister att åka kollektivt eftersom kollektivtrafiken konkurrerar med många andra viktiga samhällsfunktioner om offentliga medlen.

Lösningar

Den negativa utvecklingen kan bara lösas genom dels kostnadseffektivare och attraktivare utbud, dels ett intäktssystem som attraherar nya grupper och ökar intäktsmassan.

Viktiga åtgärder är att se över dagens pris-och zon strukturer. Introducera nya ”biljetter” som möter nya gruppers pendel/resebehov. Här är det naturligtvis också viktigt att se på möjligheterna till prisdifferentiering. Genom att flytta resor/kunder (+/ -) 30 min kan produktionen minskas i rusningstrafik, när det är som dyrast att producera.

Metod

Urbanet har genomfört en rad av prisanalyser i Norge och Sverige och synliggjort potentialen att öka intäkterna utan att resandet minskas.

Några av de metoder vi använder är tidsserieanalyser för att hitta såväl den lokala marknadens som olika produkters priskänslighet. I optimeringsmodellen studeras avvägningen mellan priset och trafikens utbudsnivå.

 • Torbjörn
  Eriksson
 • Bård
  Norheim
 • Mats
  Johansson
 • Kristine
  Wika Haraldsen
 • Harald
  Høyem
 • Mari
  Fossheim Betanzo