• norskt bokmål
 • svenska
 • engelska
Ämnesområden Tilbaka

Utmaning

Valet av färdmedel och resenärernas prefenser varierar mellan olika marknader. I större städer är kollektivtrafikresenärerna mer heterogena och utmärks också av en högre värdesättning av tid.

Lösning

Resvaneundersökningar och data från invånarnas resor är central input för att förstå och kartlägga resmönster. I nästa steg kopplas RVU-data till invånarnas preferenser och prioriteringar. Är exempelvis kort avstånd till hållplats viktigare än hög frekvens - med längre gångavstånd?

Olika grupper har olika värderingar, och här är det viktigt att dels analysera vad som är bäst för de flesta och i nästas steg säkerställa att olika trafiklösningar möter gruppernas behov.

Metod

Vi på Urbanet Analys har en lång erfarenhet av att såväl genomföra och analysera resvaneundersökningar.

Vår erfarenhet är att det finns många intressanta mönster och samband som sällan synliggörs eftersom många analyser bara skummar på ytan, vi går alltid på djupet i våra analyser. 

Urbanet har utvecklat en egen RVU-modell som bl.a. beräknar olika färdmedelsandelar utifrån olika åtgärder. Vi genomför också s.k. Stated Preference-undersökningar med syfte att testa hur olika åtgärder kommer att bemötas av de olika kundgrupperna. Det kan vara åtgärder i kollektivtrafik, cykel eller åtgärder gentemot bilen som parkering, trängsel etc. biltull. Vi kombinerar också resvaneundersökningar med andra databaser, ett exempel är en utvecklad modell för cykelresor där andelen cykelresor beräknas utifrån olika åtgärder i infrastruktur etc.

 • Ingunn
  Opheim Ellis
 • Katrine
  Næss Kjørstad
 • Maria
  Amundsen
 • Mats
  Johansson
 • Miriam
  Søgnen Haugsbø
 • Harald
  Høyem