• norskt bokmål
 • svenska
 • engelska
Ämnesområden Tilbaka

Utmaning

Samhällsekonomiska analyser är en väsentlig del av våra utredningar och ett antal av våra medarbetare är erfarna nationalekonomer. Ett exempel här är s.k. nytto-/kostnadsstudier inom transportområdet.

I beräkning av nyttan av olika investeringar och åtgärder kan vi inkludera även andra faktorer som (idag) inte ingår i de traditionella transportmodellerna, t ex trängsel ombord, synergieffekter av full/ förbättrad framkomlighet m.m.

Vi tar med faktorer som har stor betydelse för konsumenterna men som inte ingår i de traditionella modellerna.

Lösning och metod

Urbanet har även utvecklat en s.k. kostnadsmodell, som gör det möjligt att beräkna kostnaden för olika transportscenarier. Modellen fokuserar på dels samhällets årliga skattebidrag, dels investeringsbehovet och dels de samhällsekonomiska kostnaderna.

Modellen gör det möjligt att jämföra de olika kostnadsbilder som uppstår utifrån tänkbara utvecklingsscenarier och de investeringsbehov som uppstår i respektive alternativ. Exempelvis - hur ser den framtida kostnadsutvecklingen ut om en trendframskrivning görs utifrån dagens förtätningsstrategi (i en stad)? Vilka förändringar uppstår om den kopplas till restriktiva bilåtgärder i staden som i sin tur kopplas samman med utveckling av kollektivtrafik och cykelåtgärder?

 • Bård
  Norheim
 • Mari
  Fossheim Betanzo
 • Harald
  Høyem
 • Kristine
  Wika Haraldsen