• norskt bokmål
 • svenska
 • engelska
Ämnesområden Tilbaka

Utmaning

År 2025 bor drygt 10 miljoner människor i Sverige och de flesta bor i våra tre storstadsregioner inkl. Mälardalen (källa: Boverket). En fortsatt bilbaserad trafiktillväxt kommer att bidra till en kostsam utbyggnad av vägnätet. I Norge beräknas en sådan kostnad för de nio största städerna öka från 6 till 21 miljarder kronor årligen. 

Som jämförelse kan en trafikutveckling där de hållbara färdmedlen växer på bilens bekostnad reducera kostnaderna upp till 35 procent beroende på vilka styrmedel som används. Huvudutmaningen i de största städerna är att få till en effektiv trafikutveckling med fokus på gång/cykel och kollektivtrafik parallellt med stark befolkningstillväxt och ett upplägg som ryms innanför acceptabla ekonomiska ramar för de olika aktörerna.

Lösning

Finansiering genom enhetliga stadsmiljöavtal är ett av statens viktigaste styrmedel för att minska bilens tillväxt. Kostnaderna för dessa satsningar kommer samtidigt bero på vilka åtgärder man använder och hur de prioriteras. Både förtätning, framkomlighetsåtgärder och restriktioner på biltrafiken är åtgärder som reducerar kostnaderna och ökar måluppfyllelsen.

Metoder

För att kunna utveckla paket av effektiva åtgärder är god kunskap om vilka åtgärder som ger bäst effekt nödvändig, kopplade till budgetmässiga konsekvenser. Genomgång och utvärdering av olika planer är ett viktigt verktyg för att kunna säga något om städernas möjligheter till att nå nollväxtmålet.

Urbanet har dessutom utvecklat flera policymodeller (UA-modellen, STRATMOD och HUT-modellen i Sverige) som är anpassade för att analysera effekter av åtgärder och färdmedelsfördelningar, samt beräkna vilka kostnader som uppkommer av olika åtgärder. Utöver detta kör vi även de vanliga transportmodellerna och djupanalyser av resvanedata (RVU).

 • Bård
  Norheim
 • Mari
  Fossheim Betanzo
 • Marte
  Bakken Resell
 • Tormod
  Wergeland Haug