• norskt bokmål
 • svenska
 • engelska
Ämnesområden Tilbaka

Utmaning

Styrmedel såsom biltullar och trängselskatt används både som finansieringskälla och/eller som ett sätt att styra trafikvolymer i t.ex. stadstrafikmiljöer, vilket också är utgångspunkten för två parallella diskussioner.

Lösning och metod

För att skapa ett bra beslutsunderlag krävs en kombination av flera metoder.
Trafikmodellen Sampers visar effekten på nätverket och fördelning av trafikvolym över tullsnitt och andra resvägar, vilket svarar på totalnivåer av t.ex. bilresor vid ändringar i trafiksystemet samt hur det påverkar resandet med olika färdmedel som gång, cykel, kollektivtrafik och resor som bilpassagerare.

Vår egen UA-modell ger utöver detta svar på vilken effekt olika priser kommer ha på trängselkostnader på vägarna, dels på de totala intäkterna, dels möjligheten att beräkna optimala prisnivåer och på en översiktlig nivå genomföra snabba jämförelser av kombinationer av olika scenarios av biltullar och prisnivåer.

Marknadsundersökningar är ett viktigt komplement för sådana analyser: Här kartläggs och jämförs vilka delar av befolkningen som påverkas, olika gruppers betalningsvilja för att undvika trängsel och bilköer, och som möjliggör för- och efterstudier för att validera modeller.

 • Bård
  Norheim
 • Mari
  Fossheim Betanzo
 • Marte
  Bakken Resell
 • Kristine
  Wika Haraldsen
 • Harald
  Høyem