• norskt bokmål
 • svenska
 • engelska
Forskning och utveckling Tilbaka

Stratmod

På oppdrag for Regional Forskningsfond Hovedstaden (RFFH), Ruter, Jernbaneverket og Vegdirektoratet jobber vi med et prosjekt som skal utvikle et strategisk planverktøy i tilknytning til de regionale transportmodellene (RTM). Prosjektet gjennomfører i samarbeid med Sintef, NTNU og VTI med Oslo og Stockholm som case områder. Sintef har hovedansvaret for å aggregere elektroniske data som input til RTM mens Urbanet har hovedansvaret for utvikling av den strategiske modellen.

Modellen skal testes på noen konkrete case i Osloområdet, for Intercitymarkedet og i Stockholm. Rammen for alle case analysene er virkemiddelbruk i tilknytning til nullvekstmålet for biltrafikken. I tillegg vil det bli gjennomført en test av modellen i form av en «back casting» for å undersøke om prognosene for modellen samsvarer med den transportutviklingen som er observert i Oslo de seneste årene. Prosjektet avsluttes våren 2017.

Bidragsgivare från Urbanet Analyse

 • Bård
  Norheim
 • Mari
  Fossheim Betanzo
 • Kristine
  Wika Haraldsen
 • Harald
  Høyem

Andra bidragsgivare

 • Tormod
  Wergeland Haug
 • Mads
  Berg