• norskt bokmål
 • svenska
 • engelska
Publikationer Tilbaka

Nasjonalt takstsystem

Urbanet Analyse har fått i oppdrag å utrede mulighetene for et nasjonalt takstsystem og effektiv prising for kollektivtransporten.  Den overordnede målsetningen med oppdraget er å utvikle et mer enhetlig og effektivt takstsystem for lokal kollektivtransport, som kan gjøre det enklere å benytte kollektivtransporten på tvers av fylker og føre til økt bruk av kollektivtransporten. Oppdraget skal også drøfte mulighetene for mer effektiv prising av kollektivtransporten for å få flere reisende per tilskuddskrone, noe som blant annet inkluderer vurdering av tidsdifferensierte takster og endring i rabattordninger.

I forbindelse prosjektet skal det gjennomføres en verdsettings­undersøkelse (Stated Preference-undersøkelse) for å avdekke behovet og potensialet for endringer i takstsystemet for kollektivtransporten.

Stort potensial knyttet til tidsdifferensierte takster

Rushtrafikken har de minst prisfølsomme trafikantene, samtidig som kostnadene ved den dimensjonerende rushtrafikken er nesten dobbelt så høy som utenfor rush.  Våre analyser viser at mange kollektivtrafikanter kan flytte reisetidspunkt til utenfor rushtrafikken.

Tidsdifferensiering øker mulighetene for å kunne finansiere nullvekstmålet i de største byene.Honnørrabatten bør endres

Våre analyser viser at grunnlaget for en sosial rabatt til pensjonister er svekket.  Analyser viser at pensjonistene foretar omtrent 25 prosent av sine kollektivreiser i rushtiden, hovedsakelig om ettermiddagen. Samtidig viser markedsundersøkelsen at de har stor mulighet til å endre reisetidspunkt til utenfor rush. Prosjektet anbefaler derfor at honnørrabatten bare gjelder utenfor rush.

Hämta dokumentet här

Bidragsgivare från Urbanet Analyse

 • Bård
  Norheim
 • Mari
  Fossheim Betanzo
 • Ingunn
  Opheim Ellis
 • Kristine
  Wika Haraldsen