• norskt bokmål
  • svenska
  • engelska

Metoder och modeller

Hur jobbar vi?

Val av metod och tänkbara lösningar styrs naturligtvis av projektets frågeställningar och vad som skall uppnås. Vår kompetens beskrivs enklast som tvärvetenskaplig med en tyngdpunkt på det samhällsvetenskapliga området som national och företagsekonomi, statistik och sociologi. Vi arbetar med olika modeller och metoder, antingen integrerade eller var för sig beroende på projektets frågeställningar. I verktygslådan har vi allt från traditionella transportmodeller till egna utvecklade modeller.

Våra angreppssätt och modeller svarar på frågor som exempelvis, ”vilka blir effekterna av politiska åtgärder/ beslut?”, ”Hur kan vi effektivisera kollektivtrafiken och använda resurserna mer optimalt?” etc.