• norskt bokmål
  • svenska
  • engelska
Metoder och modeller Tilbaka

Attityder

Urbanet utformar/ designar också generella, mer ad-hoc liknande undersökningar utifrån behov och situation. Det kan vi göra eftersom många av medarbetarna förutom tranportanalyser har en djup erfarenhet av marknadsundersökningar. Vi genomför, allt från segmenteringar-, varumärken-, kvalitets- och liknande mätningar som riktas mot/ eller på uppdrag av såväl näringsliv som beslutsfattare. Vilken metod - webb, telefon, brev eller kvalitativ metod som fokusgrupper/ djupintervjuer - som används för att samla in data, beror på syfte och situation.