• norskt bokmål
  • svenska
  • engelska
Metoder och modeller Tilbaka

Kostnadsmodellen

Urbanet har utvecklat en s.k. kostnadsmodell, som gör det möjligt att beräkna kostnaden för olika transportscenarier. Modellen fokuserar på dels samhällets årliga skattebidrag, dels investeringsbehovet och dels de samhällsekonomiska kostnaderna.

Modellen gör det möjligt att jämföra de olika kostnadsbilder som uppstår utifrån tänkbara utvecklingsscenarier och de investeringsbehov som uppstår i respektive alternativ. Exempelvis - hur ser den framtida kostnadsutvecklingen ut om en trendframskrivning görs utifrån dagens förtätningsstrategi (i en stad)? Vilka förändringar uppstår om den kopplas till restriktiva bilåtgärder i staden som i sin tur kopplas samman med utveckling av kollektivtrafik och cykelåtgärder?