• norskt bokmål
  • svenska
  • engelska
Metoder och modeller Tilbaka

Resvane- undersökningar

Resvaneundersökningar (RVU) och data från invånarnas resor är central input för att förstå och kartlägga resmönster. Vi på Urbanet Analys har en lång erfarenhet av att såväl genomföra och analysera resvaneundersökningar, såväl nationella, lokala eller andra liknande undersökningar. Vår erfarenhet är dessutom att i analysfasen, finns det många intressanta mönster och samband som sällan synliggörs eftersom många analyser bara skummar på ytan.

RVU-modell

Urbanet har också utvecklat en egen RVU-modell som bl.a. beräknar olika färdmedelsandelar utifrån olika åtgärder. Vi kombinerar också resvaneundersökningar med andra databaser, ett exempel är en utvecklad modell för cykelresor där andelen cykelresor beräknas utifrån olika åtgärder i infrastruktur eller andra åtgärder.