• norskt bokmål
  • svenska
  • engelska
Metoder och modeller Tilbaka

Samhälls- ekonomiska analyser

Flera av de anställda på Urbanet är nationalekonomer. Kontinuerligt arbetar vi med samhällsekonomiska analyser och beräkningar. Ett exempel här är s.k. nytto-/kostnadsstudier inom transportområdet. I beräkning av nyttan av olika investeringar och åtgärder kan vi inkludera även andra faktorer som (idag) inte ingår i de traditionella transportmodellerna, t ex trängsel ombord, synergieffekter av full/ förbättrad framkomlighet m.m. d v s faktorer som har stor betydelse för konsumenterna men inte ingår i de traditionella modellerna.