• norskt bokmål
  • svenska
  • engelska
Metoder och modeller Tilbaka

Utvärdera och åtgärda

Syfte med att utvärdera genomförda aktiviteter är naturligtvis att bygga upp kunskap för nästa steg och för framtiden. Urbanet har under åren genomfört en rad av utvärderingar av såväl mindre projekt som större nationella. Utvärdering handlar i stort om ett systematiskt angreppssätt gentemot de olika frågeställningarna, måluppfyllelse och effekter av åtgärderna kopplade til dess konsument dels till samhälle. Tex ökade resandet med hållbara färdmedel och fick det i nästa steg någon effekt på handeln i innerstaden?

Uppdragsgivaren måste kunna vara trygg att angreppssätt och lösningar är bästa möjliga utifrån den specifika marknadssituationen, och inte en kopia från någon annan ort/ region.