• norskt bokmål
 • svenska
 • engelska

Om Urbanet Analyse

Företag

Urbanet Analys är ett norsk-svenskt analysföretag som startade i Oslo 2005. I dag är vi 14 medarbetare på två lokalkontor i Oslo och Stockholm.

Vi har en tvärvetenskaplig stab med huvudkompetenser inom samhällsvetenskap såsom nationalekonomi, företagsekonomi, sociologi, statskunskap och samhällsgeografi. Vår vetenskapliga bredd gör det möjligt för oss att belysa många olika utmaningar inom kollektivtrafik- och transportsektorn och arbeta med problemlösning utifrån en mängd metodiska infallsvinklar.

Urbanet jobbar i gränslandet mellan forskning och utredning, med fokus på hållbara transporter i stadsmiljö. Vi genomför analyser på många olika nivåer, både lokalt och nationellt, samt av enskilda trafikåtgärder liksom paket av åtgärder.

Vår kompetens riktas främst mot strategiska analyser inom kollektivtrafiksektorn, både när det gäller efterfrågeanalyser, utbudsoptimalisering och samhällsekonomiska analyser. Vi använder oss av existerande metoder och modeller, men vi arbetar även med att utveckla och förbättra metodverktygen. 

Urbanet Analys ägs av Asplan Viak, som är ett av Norges ledande teknikkonsultföretag. Inom transportsektorn har Urbanet och Asplan mycket bra och tillförlitliga verktyg och metoder, vilket ger oss möjlighet att genomföra alltifrån övergripande strategiska analyser till projektering av fysiska lösningar.

Kontaktinfo

 • Oslo - Urbanet Analyse AS

  Oslo

  Urbanet Analyse AS

  Postadress:
  Postboks 337 Sentrum, 0101 Oslo

  Kontorsadress:
  Kongensgate 1, 0153 Oslo

  Telefon:
  [+47] 96 200 700

 • Stockholm - Urbanet Analys AB

  Stockholm

  Urbanet Analys AB

  Postadress:
  Holländargatan 22, 113 59 Stockholm

  Kontorsadress:
  Holländargatan 22, 113 59 Stockholm

  Telefon:
  [+46] 703 926904

Team

 • Bård Norheim

  Bård Norheim är nationalekonom, forskare och VD för Urbanet Analyse. Han jobbar med styrmedel och analyser av utmaningar för kollektivtrafiken i storstäder samt analyser av finansieringsmodeller och konkurrens.

 • Katrine Næss Kjørstad

  Katrine Næss Kjørstad är ingenjör och forskare. Centrala områden i hennes arbete gäller kollektivtrafikmarknaden, kundnöjdhet, strategier för utveckling av kollektivtrafikutbudet, efterfrågeeffekter av utbudsändringar och attityder till olika utbudsfaktorer.

 • Torbjörn Eriksson

  Torbjörn Eriksson har arbetat inom såväl det offentliga- som det privata näringslivet. Huvudinriktningen är att utveckla tjänster som möter konsumenten/slutkundens behov. Torbjörn har varit produktchef på Nobina och affärsområdeschef på Ipsos. En marknadsanalytiker som kopplar ihop beteende/resvanor med attityder och värderingar.

 • Ingunn Opheim Ellis

  Ingunn Opheim Ellis är statsvetare. Hon arbetar med analyser av styrmedelanvändning för att nå lokala och nationella målsättningar inom trafikutveckling, samt utformning och analyser av marknadsundersökningar riktade mot olika målgrupper såsom Resvaneundersökningar och Stated Preference-undersökningar

 • Mari Fossheim Betanzo

  Mari Betanzo är nationalekonom. Hon arbetar med analyser baserade på strategiska trafikmodeller och med samhällsekonomiska analyser samt estimering av kostnader för olike trafikscenarion.

 • Marte Bakken Resell

  Marte Bakken Resell är samhällsgeograf. Hon arbetar huvudsakligen med strategisk planering av kollektivtrafik, analyser av areal- och trafikprojekt i städer, stadspaket och stadsmiljöavtal.

 • Maria Amundsen

  Maria är doktor i sociologi. Hon jobbar i huvudsak med analyser av resvanor, trafikströmmar och järnvägsfrågor.

 • Harald Høyem

  Harald Høyem är nationalekonom. Han jobbar i huvudsak med analyser baserade på strategiska trafikmodeller och med samhällsekonomiska analyser inom kollektivtrafikprojekt.

 • Kristine Wika Haraldsen

  Kristine Wika Haraldsen är nationalekonom. Hon arbetar med kostnadsmodellen, prisanalyser och samhällsekonomiske analyser av kollektivtrafikprojekt.

 • Johannes Raustøl

  Johannes Raustøl er samfunnsøkonom. Han arbeider i hovedsak med transportmodeller og samfunnsøkonomiske analyser av samferdselsprosjekter.

 • Patrick Berent Ranheim

  Patrick er utdannet samfunnsøkonom fra UiO (2009) med etterutdanning i modeller for trafikkprognoser fra Høyskolen i Molde (2011). Han har jobbet i Bring, Jernbaneverket/Jernbanedirektoratet og Sweco siden han ble uteksaminert. Patrick har lang erfaring med bruk av analysemodeller og nytte-kostvurderinger innen samferdsel. Han har særlig kjennskap til Regional og Nasjonal transportmodell. Patrick er også utdannet jurist og har generell interesse for samfunnsspørsmål.