• norskt bokmål
 • svenska
 • engelska
Publikationer Tilbaka

Evaluering

På oppdrag for Fredrikstad kommune har Urbanet Analyse evaluert den midlertidige ordningen med gratis buss i Fredrikstad kommune, som ble gjennomført i forbindelse med innføring av bomringen i kommunen høsten 2019. Evalueringen bygger på en spørreundersøkelse blant befolkningen og blant busspassasjerer. Deler av oppdraget er bestilt av Østfold kollektivtrafikk og finansiert av Bypakke Nedre Glomma.

Resultater fra evalueringen viser at flere reiste oftere med buss i gratisperioden enn de gjorde tidligere, først og fremst på grunn av bomring og gratis buss. En stor del av de nye bussreisene ble tidligere gjennomført med bil, men noen var også tidligere gang- og sykkelturer. Rundt halvparten av de som reiste mer med buss i gratisperioden planla å reise mindre med buss igjen når gratisperioden er over. Men samtidig sier halvparten at de vil fortsette å reise mye med buss også når man må betale igjen. Dette skyldes først og fremst økte bomkostnader og at det ble billigere å reise med buss etter gratisperioden enn det var før. Det er derfor vanskelig å si noe om den isolerte effekten av å innføre gratis buss. Trolig ville en del av disse nye bussreisene ha skjedd uavhengig av gratisperioden. Men det er likevel grunn til å tro at gratisperioden har bidratt som en viktig push-faktor for å få flere til å reise med buss framfor bil.

Korona-pandemien satte en stopper for den planlagte etterundersøkelsen.

Foto: Ove Tøpfer/Fredrikstad Medieverksted AS

Hämta dokumentet här

Bidragsgivare från Urbanet Analyse

 • Ingunn
  Opheim Ellis
 • Katrine
  Næss Kjørstad

Andra bidragsgivare

 • Maria
  Amundsen