• norskt bokmål
  • svenska
  • engelska
Aktiva projekt Tilbaka

Utredning

På oppdrag fra Kolumbus skal Urbanet Analyse vurdere muligheten for endringer i hurtigbåttilbudet i Rogaland. Bakgrunnen for arbeidet er endring i kriterier for statlige tilskudd som medfører reduserte tilskudd til båttransport i Rogaland. Utredningen skal illustrere gevinster og ulemper knyttet til ulike effektiviseringsgrep som kan tas for å møte tilskuddsbortfallet.

Bidragsgivare från Urbanet Analyse

  • Mari
    Fossheim Betanzo
  • Harald
    Høyem