• norskt bokmål
 • svenska
 • engelska
Publikationer Tilbaka

Vurdering

På oppdrag fra Klimaetaten i Oslo kommune har Urbanet Analyse i Asplan Viak vurdert RTM23+ mot RTM region øst for trafikken i Oslo-området. Basert på notatet er det samlet sett vår oppfattelse at RTM23+ gir et bedre totalbilde på transporten i Oslo-området. Dette vil trolig forsterkes med ny godsmatrise for modellen som kommer tidlig i 2021.

Som grunnlag for vurderingen er det undersøkt hvordan RTM region øst og RTM23+ treffer mot trafikktellinger for noen hovedfartsårer i Oslo, og det er beregnet kjøretøykilometerne i hver av modellene innenfor Oslos grenser. Videre gis noen beskrivelser av forskjeller mellom de to modellene både med tanke på inndata og oppbygning.

Hämta dokumentet här

Bidragsgivare från Urbanet Analyse

 • Johannes
  Raustøl
 • Harald
  Høyem
 • Aurora
  Briså Strætkvern

Andra bidragsgivare

 • Stig
  Alstad