• norskt bokmål
  • svenska
  • engelska
Publikationer Tilbaka

Artikkel

En rekke byområder mottar tilskudd til reduserte billettpriser på kollektivtransport i tråd med regjeringens bompengeavtale fra august 2019. Hvordan kan midlene benyttes effektivt for å få flere til å reise kollektivt, og ikke minst for å få reisende tilbake til kollektivtransporten etter koronapandemien?

Fordi midlene til takstreduksjon er midlertidige, må byområdene tenke nøye igjennom hvordan takstreduksjonene innrettes. Erfaringer viser at takstøkninger kan gi større nedgang i reiser enn takstreduksjoner gir økning i reiser. Det innebærer at summen av endringer kan bli negativ for antall reiser om en gjennomfører takstreduksjoner og senere må skru opp takstene igjen fordi midlene fra staten faller bort.

Urbanet Analyse/Asplan Viak har utredet effekter av ulike taksttiltak på oppdrag fra Troms og Finnmark fylkeskommune. Tromsø kommune og Troms og Finnmark fylkeskommune har avtale med staten om belønningsmidler til bedre kollektivtransport og mindre bilbruk for perioden 2020–2023. Belønningsavtalen inkluderer en bevilgning på 20 millioner kroner per år til reduserte billettpriser på kollektivtransport i Tromsø.

Hvor stor effekt takstreduksjoner for 20 millioner kroner har på antall reiser med kollektivtransport, avhenger av hvordan takstreduksjonene innrettes, fordi ulike grupper reagerer ulikt på prisendringer.

Les hele artikkelen hos Samferdsel: https://samferdsel.toi.no/fors...

Illustrasjonsfoto: Troms fylkestrafikk

Se dokumentet här (extern länk)

Bidragsgivare från Urbanet Analyse

  • Kristine
    Wika Haraldsen
  • Katrine
    Næss Kjørstad