• norskt bokmål
  • svenska
  • engelska
Publikationer Tilbaka

Klima

Nye bygg kan gi endrede reisevaner og legge til rette for mer klimaeffektiv mobilitet og bruk av arealer. I beregningen er det sett på endrede reisevaner, fortetting og elbilandel. Løsningene som skisseres i planforslaget og byggets lokalisering vil ha innvirkning på byggets endelige klimaregnskap.

Som følge av utbyggingene som studeres vil flere ta kollektivt og færre bruke bil sammenlignet med dagens situasjon. På denne måten gjøres arealbruken mer klimaeffektiv, ved utbygging av flere boliger og kontorplasser med tett påkobling på Helsfyr kollektivknutepunkt og områdene rundt.

Les hele artikkelen i Samferdsel: https://samferdsel.toi.no/hjem...

Hämta dokumentet här

Se dokumentet här (extern länk)

Bidragsgivare från Urbanet Analyse

  • Johannes
    Raustøl