• norskt bokmål
  • svenska
  • engelska
Aktiva projekt Tilbaka

For Buskerudby-sekretariatet skal Urbanet Analyse gjøre analyser av reisevaner til befolkningen i Buskerudbyen, basert på data fra den siste nasjonale reisevaneundersøkelsen.

Foto: Buskerudbyen

Bidragsgivare från Urbanet Analyse

  • Ingunn
    Opheim Ellis
  • Katrine
    Næss Kjørstad