• norskt bokmål
  • svenska
  • engelska
Publikationer Tilbaka

Reisevaner

I forbindelse med arbeidet med å utarbeide kommuneplan for nye Asker kommune, bestående av kommunene Asker, Røyken og Hurum, er det behov for kunnskap om reisevanene til befolkningen området. 

Som en del av grunnlagsarbeidet til kommuneplanen skal Urbanet Analyse kartlegge reisevanene til befolkningen i dette området.

Oppdraget består av en analyse av den nasjonale reisevaneundersøkelsen, som dekker daglig reiseaktivitet blant et representativt utvalg av befolkningen, og av en arbeidsreiseundersøkelse blant kommunalt ansatte i de tre kommunene.

Hämta dokumentet här

Bidragsgivare från Urbanet Analyse

  • Ingunn
    Opheim Ellis
  • Katrine
    Næss Kjørstad